Dom pre núdznych

Dom pre núdznych

Dom pre núdznych (DPN) je ústavné zariadenie pre bezdomovcov s kapacitou 10 lôžok, ktoré zriadila Diecézna charita a nachádza sa v objekte CHSC pod správou jednej vedúcej a 4 zamestnanci.

V Banskej Bystrici sa nachádza pomerne veľká koncentrácia ľudí bez domova, no i napriek tomu, že sú tu štyri útulky, tieto kapacitne nestíhajú vykryť požiadavky na ubytovanie. Keďže absentovalo aj sociálne poradenstvo, bolo potrebné zamerať sa na túto skupinu ľudí, ktorí sú bez dokladov a sami nie sú schopní nájsť východisko z tejto, pre nich kritickej situácie. Centrum poskytuje sociálne a informatívne poradenstvo týkajúce sa vybavovania rôznych žiadostí klienta. Najkomplikovanejšia je pomoc pri riešení zdravotných ťažkostí klientov z terénu, pretože väčšina z nich nemá občiansky preukaz a kartu zdravotného poistenia a lekári ich odmietajú ošetriť.

Dom pre núdznych je zameraný na:

  • prvotnú hygienickú očistu,
  • vybavovanie obligatórnych dávok,
  • resocializáciu a pod.,
  • pranie, žehlenie,
  • pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,
  • pre ubytovaných hľadanie ďalšieho riešenia (ubytovanie v domovoch dôchodcov alebo v inom sociálnom zariadení).

V zariadení je zriadené stredisko osobnej hygieny pre klientov z terénu s možnosťou oprania osobného ošatenia a vykonanie hygienickej očisty.

Kontakt
Tajovského 1,
974 01  Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

Tel.: 048/ 4230346
Mobil: 0904 481 981
E-mail: dpn [at] charitabb.sk

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Polievka pre bezdomovcov

Polievka pre bezdomovcov

Polievka pre bezdomovcov

Polievka pre bezdomovcov