Sídlo:
Diecézna charita Banská Bystrica
Tibora Andrašovana 44
97401 Banská Bystrica

Číslo účtu: 736841-312/0200
IČO: 35659726
DIČ: 2021116999

Riaditeľ:
Mgr. Radoslav Bujdoš

Tel.:048/423 03 46
Mobil: 0904 481 981
Mail: radoslavbujdos [at] gmail.com 

Ekonomické oddelenie:

Mail: ekonom [at] charitabb.sk
Tel.: 048/420 44 44

Personálne oddelenie:
Ing. Eva Danková – účtovník a personálny pracovník

Tel.: 048/472 08 18

 

Centrum Mária:

Mail: maria.centrum@gmail.com

Telefón: 048/420 44 33 (záznamník)

Mobil: 0917 376 309