14. marca 2011 navštívili primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž sociálne a zdravotnícke zariadenia DOMu Božieho milosrdenstva a Mammacentrum sv. Agáty ProCare v Banskej Bystrici.

Témou stretnutia bola otázka pomoci osobám v sociálnej núdzi, chorým a starým ľuďom, obyvateľom mesta Banská Bystrica.

Prvá oficiálna návšteva primátora Petra Gogolu v týchto zariadeniach bola odpoveďou na pozvanie Mons. Rudolfa Baláža, aby sa oboznámil s hospicom, domovom sociálnych služieb a materskou školou v sociálno – zdravotníckom komplexe DOM Božieho milosrdenstva. Diecézneho biskupa sprevádzali predstavitelia biskupského úradu.

V rámci návštevy sa oboznámili s personálom, kapacitou a zariadeniami modernej nemocnice špecializovanej na diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka Mammacentrum sv. Agáty ProCare.

„Ako primátor Banskej Bystrice som hrdý na to, že takéto zariadenia máme na území mesta,” uviedol Peter Gogola. Vyjadril spokojnosť s kvalitou špecializovanej nemocnice i sociálno-zdravotníckeho komplexu, ktoré svoje služby poskytujú osobám bez rozdielu vierovyznania. „Je to najkrajšie posolstvo ekumenizmu, aké mohla Katolícka cirkev na území mesta uskutočniť,” dodal primátor Peter Gogola.

Monika Pastuchová
hovorkyňa primátora

Zuzana Juhaniaková
hovorkyňa diecézneho biskupa

Foto: Alena Feriancová